LOBANETS NATALIYA VALERIYIVNA

  • Самогальська О. Є., Шманько О. В., Лобанець Н. В. Особливості перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним панкреатитом//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. №3. С. 129-132
  • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В., Сидорівський А.М., Куліковський Л.Л. Клініко-гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки /Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 2 (82). – С. 37-41.
  • Лобанець В.Я., Лобанець Н. В., Перейма В. Р. Цитокіновий статус ухворих із запально-деструктивними ураженнями пародонта на тлі гастроезофагеально рефлюксної хвороби залежно від захворювання. Здобутки клінічної та екпериментальної медицини. - 2015. - № 3 (23). - С. 91.94.
  • Самогальська О. Є. Визначення незалежних предикторів смертності при алкогольних цирозах печінки на основі багатофакторного аналізу/ О.Є. Самогальська, Н.В. Лобанець //Вестник Клуба панкреатологов. - 2011. - № 1(10). – С. 57-59.
  • Лобанець Н. В. Механізми формування та місце синдрому ендогенної інтоксикації при алкогольних цирозах печінки / Вісник наукових досліджень// - Тернопіль. - № 1. – 2010. – С. 28-33.
  • Лобанець Н. В. Роль ендогенної інтоксикації у прогресуванні портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки /Н.В. Лобанець, О.Є. Самогальська, С.Є. Шостак, Л.І. Складанюк, Р.П. Дуць, І.О. Боровик, Б.М. Депутат// Проблеми екології та медицини.– 2010. - № 5-6. – С. 16-20.
  • Самогальська О.Є. Прогнозування смертності при алкогольних цирозах печінки /О.Є. Самогальська, Н.В. Лобанець // Експериментальна та клінічна патологія.– 2010. - № 3. – С. 87-90.
  • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В. Вплив лізиноприлу на прояви портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки //Світ медицини та біології. – 2010. - № 2. – С. 151-154.
  • Лобанець Н. В. Розробка клініко лабораторного комплексу для підтвердження алкогольної етіології у хворих на цироз печінки / Вісник наукових досліджень // - Тернопіль. - № 2. – 2010. – С. 109-113.
  • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Лобанець Н.В. «Окремі аспекти патогенетичної терапії алкогольно-вірусного субкомпенсованого цирозу печінки» //Кримський терапевтичний журнал №2 (13).- 2009.- С.66-69.