LOBANETS NATALIYA VALERIYIVNA

  • Самогальська О. Є., Шманько О. В., Лобанець Н. В. Особливості перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним панкреатитом//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. - №3. - С. 129-132

  • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В., Сидорівський А.М., Куліковський Л.Л. Клініко-гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки //Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 2 (82). – С. 37-41.

  • Самогальська О. Є., Лобанець Н.В. Визначення незалежних предикторів смертності при алкогольних цирозах печінки на основі багатофакторного аналізу // Вестник Клуба панкреатологов. - 2011. - № 1(10). – С. 57-59.

  • Лобанець Н. В., Самогальська О.Є., Шостак С.Є., Складанюк Л.І., Дуць Р.П., Боровик І.О., Депутат Б.М. Роль ендогенної інтоксикації у прогресуванні портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки // Проблеми екології та медицини.– 2010. - № 5-6. – С. 16-20.

  • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В. Прогнозування смертності при алкогольних цирозах печінки // Експериментальна та клінічна патологія.– 2010. - № 3. – С. 87-90.

  • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В. Вплив лізиноприлу на прояви портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки //Світ медицини та біології. – 2010. - № 2. – С. 151-154.

  • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Лобанець Н.В. Окремі аспекти патогенетичної терапії алкогольно-вірусного субкомпенсованого цирозу печінки //Кримський терапевтичний журнал. - №2 (13).- 2009.- С.66-69.