MANDZIY ZOYA PETRIVNA

 • Мандзій З.П. Діагностика та лікування залізодефіцитних станів у клініці внутрішніх захворювань // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2021. - №4. – С. 107-114.

 • Мандзій З.П., Бойчук О.Г., Мигович В.В. Корекція залізодефіцитних станів у клініці внутрішніх захворювань //Медицина невідкладних станів. - 2021. - № 17 (3). – С. 83-89.

 • Самогальська О. Є., Мандзій З. П. Профілактика та лікування токсичного гепатиту й ендогенної інтоксикації у хворих із лімфопроліферативними захворюваннями //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2021. - №2. - С. 127-133.

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П. Клінічні випадки хвороби Гоше у дорослих //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - №4. – С. 176-180.

 • Samohalska O., Tyurina V., Mandziy Z., Shmanko O. An Analysis of the use of Tiocetam in Hepatic Encephalopathy// Asian Journal of Pharmaceutics. - 2019. - № 13 (4). - S.295-299

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Радецька Л.В., Бойко Т.В., Корнага С.І. Клінічні випадки хвороби Гоше у дорослих. // Georgian medical news. - №2 (275).- 2018.- С. 69-73.

 • Samogalska O. Ye., Mandzii Z. P., Kmita H. H., Markiv I. M., Tyurina V. F., Radetska L. V., Kramar L. T., Khomitska A. V., Vybyrana R. Y., Skakun L. M. Використання комбінованого гепатопротектора “лесфаль віт” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями // Вісник наукових досліджень. - 2018. - №4. - С. 33-37

 • Радецька Л. В., Ярема Н. І., Смачило І. В., Боб А. О., Мандзій З. П., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Наумова Л.В. Деякі аспекти корекції ліпітензії - нової проблеми у сучасній кардіології //Вісник наукових досліджень. – №3. - 2018. – С. 49-52.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Кузів П. П., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Мандзій З. П., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Гаврилюк М.Є. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операції на серці. //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – №3. - 2018. – С. 112-116.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Кузів П. П., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М.Є., Крицький Т.І., Мандзій З. П., Осінчук Г.І. Деякі клінічні аспекти ліпітензії //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – №2. - 2018. – С. 246-248.

 • Samohalska O., Kornaga S., Mandziy Z., Boiko T., Radetska L. Evaluation of efficiency of imiglucerase (cerezyme) in the treatment of gaucher disease (case reports and review of the literature) //Georgian Medical News - 2018. - №2(275). – Р. 69-73.

 • Пасечко Н.В., Радецька Л.В.,.Боб А.О., Наумова Л.В., Гаврилюк М.Є., Балабан А.І., Мандзій З.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Внутрішня медицина» // Медична освіта. – 2017. – № 2. -С. 42-47.

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Корнага С.І., Радецька Л.В., Бойко Т.В., Каплун В.А. Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту у пацієнтів з гемобластозами//Вісник наукових досліджень. – 2017. - №3. – С. 30-34.

 • Корнага С.І., Мандзій З.П. Етика і деонтологія в навчальному процесі студента медика// Медична освіта. - 2013. - №4. - С. 48-50.

 • Мандзій З.П. Викладання дисципліни «Фактори і механізми фармацевтичної активності і токсичності лікарських засобів на етапах фармакокінетики» в умовах кредитно-модульної ситеми на кафедрі клінічної фармації // Медична освіта. - 2013. - №3. - С. 55-58.

 • Мандзій З.П. Симптоматичне лікування залізодефіцитної анемії // Вісник наукових досліджень. - 2013. - №3. - С. 35-37.

 • Мандзій З.П. Досвід лікування хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію лейкераном та циклофосфаном, ускладнену цитопенією //Фармацевтиичний часопис - 2013. - №3. - С. 90-93.

 • Мандзій З.П., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф Цяпа Ю.М. , Гаріян М.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Мерецька І. В. Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно –модульної технології навчання // Медична освіта. -№ 4. - 2010. – С. 80-82.

 • Цяпа Ю.М. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф, Гаріян М.П., Мандзій З.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Наш досвід викладання клінічної фармації іноземним студентам // Медична освіта.- №3.- 2009. - С. 55-56.

 • Соколова Л.В., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Цяпа Ю. М., Мандзій З.П. Організація виробничої практики з фармацевтичної інформації та фармацевтичної опіки на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта. - №1. - 2009. -С. 31-33.

 • Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Мандзій З.П., Цяпа Ю.М. Організація контролю знань на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта. - №4. - 2007. - С. 40-42.