MANDZIY ZOYA PETRIVNA

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П. Клінічні випадки хвороби Гоше у дорослих / О.Є. Самогальська, З.П. Мандзій //«Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2019. №4. – С. 176-180.

 • Samohalska O. An Analysis of the use of Tiocetam in Hepatic Encephalopathy /Olena Samohalska, Valentina Tyurina, Zoya Mandziy, Oleh Shmanko// Asian Journal of Pharmaceutics. Oct-Dec 2019. 13 (4). S.295-299

 • Самогальська О.Є. Клінічні випадки хвороби Гоше у дорослих. / О.Є. Самогальська, З.П. Мандзій, Л.В. Радецька, Т.В.Бойко, Корнага С.І.// Georgian medical news №2 (275).- 2018.- С. 69-73.

 • O. Ye. Samogalska, Z. P. Mandzii, H. H. Kmita, I. M. Markiv, V. F. Tyurina, L. V. Radetska, L. T. Kramar, A. V. Khomitska, R. Y. Vybyrana, L. M. Skakun Використання комбінованого гепатопротектора “лесфаль віт” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями. Вісник наукових досліджень. 2018. № 4 С 33-37

 • Л. В. Радецька, Н. І. Ярема, І. В. Смачило, А. О. Боб, З. П. Мандзій, А.І. Хоміцька, І.П. Савченко, Л.В. Наумова Деякі аспекти корекції ліпітензії - нової проблеми у сучасній кардіології /Вісник наукових досліджень, – Тернопіль, №3. - 2018. – С. 49-52.

 • Н. В. Пасєчко, Л. В. Радецька, П. П. Кузів, Н. І. Ярема, А. О. Боб, І. В. Смачило, З. П. Мандзій, А.І. Хоміцька, І.П. Савченко, Л.В. Наумова, Т.І. Крицький,, М.Є. Гаврилюк. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операції на серці. /Здобутки клінічної та експериментальної медицини – Тернопіль, №3. - 2018. – С. 112-116.

 • Н. В. Пасєчко, Л. В. Радецька, П. П. Кузів, Н. І. Ярема, А. О. Боб, І. В. Смачило, М.Є. Гаврилюк , Т.І. Крицький,,З. П. Мандзій, Г.І. Осінчук Деякі клінічні аспекти ліпітензії /Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль, №2. - 2018. – С. 246-248.

 • Samohalska O. Evaluation of efficiency of imiglucerase (cerezyme) in the treatment of gaucher disease (case reports and review of the literature) /O.Samohalska, S. Kornaga, Z. Mandziy, T. Boiko, L.Radetska //Georgian Medical News - 2018. - №2(275). – Р. 69-73.

 • Пасечко Н.В. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Внутрішня медицина»/ Н.В.Пасечко, Л.В. Радецька, А.О.Боб, Л.В.Наумова, М.Є.Гаврилюк, А.І.Балабан, З.П.Мандзій. // Медична освіта. – 2017. – С. 42-47.

 • Самогальська О.Є. Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту у пацієнтів з гемобластозами/Самогальська, З.П. Мандзій, С.І.Корнага, Л.В. Радецька, Т.В. Бойко, В.А. Каплун//Вісник наукових досліджень. – 2017. - №3. – С. 30-34.

 • Корнага С.І. Етика і деонтологія в навчальному процесі студента медика/ З.П.Мандзій // Медична освіта. - 2013. - №4. - С. 48-50.

 • Мандзій З.П. Викладання дисципліни «Фактори і механізми фармацевтичної активності і токсичності лікарських засобів на етапах фармакокінетики» в умовах кредитно-модульної ситеми на кафедрі клінічної фармації / З.П.Мандзій// Медична освіта. - 2013. - №3. - С. 55-58.

 • Мандзій З.П. Симптоматичне лікування залізодефіцитної анемії / З.П. Мандзій // Вісник наукових досліджень. - 2013. - №3. - С. 35-37.

 • Мандзій З.П. Досвід лікування хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію лейкераном та циклофосфаном, ускладнену цитопенією / З.П. Мандзій //Фармацевтиичний часопис - 2013. - №3. С. - 90-93.

 • Мандзій З.П., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф Цяпа Ю.М. , Гаріян М.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Мерецька І. В. Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно –модульної технології навчання // --Медична освіта, № 4 2010 – 80-82 с.

 • Цяпа Ю.М. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф, Гарі “ян М.П., Мандзій З.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Наш досвід викладання клінічної фармації іноземним студентам // Медична освіта, №3 2009 - 55-56с.

 • Соколова Л.В., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Цяпа Ю. М., Мандзій З.П. Організація виробничої практики з фармацевтичної інформації та фармацевтичної опіки на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта №1 2009.31-33 с.

 • Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Мандзій З.П., Цяпа Ю.М. Організація контролю знань на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта №4 2007 40-42с.