MARKIV IHOR MYHAILOVYCH

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Кміта Г.Г., Марків І.М. та ін. Використання комбінованого гепатопротектора «Лесфаль ВІТ» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями //Вісник наукових досліджень. – 2018. – №4. - С. 33-37.

 • Dmytro Korobko, Liliya Logoyda, Ihor Markiv, Ihor Berdey Computer prognosis of biological activity for a number of new 7-R-8-substituted-1,3-dimethylxanthine. //Asian J Pharm Clin Res. - 2016. - Vol. 9, Issue 6. - P. 91–95.

 • Марків І.М. Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах терапевтичного відділення багатопрофільного стаціонару // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. - №1. – С.104 – 107.

 • Марків І.М. Антибіотикотерапія позалікарняної пневмонії в умовах терапевтичного відділення міської лікарні // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №1. – С.16 – 18.

 • Горішна Н.І., Кліщ І.М., Марків І.М., Тюріна В.Ф. Клініко – економічний аналіз загальної вартості стаціонарного лікування жовчокам’яної хвороби // Фармацевтичний часопис. - 2012. - №1. – С. 130 – 134.

 • Тюріна В. Ф., Кліщ І. М., Марків І. М. Організація виробничої практики з клінічної фармації // Медична освіта. – 2011. - №1. - С.74 – 77.

 • Мандзій З.П., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф Цяпа Ю.М. , Гаріян М.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Мерецька І. В. Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно – модульної технології навчання // Здобутки - Медична освіта. - 2010. - № 3. - С. 32-34.

 • Соколова Л.В., Кліщ І.М., Тюріна В.Ф., Марків І.М. та ін. Організація виробничої практики з фармацевтичної інформації і фармацевтичної опіки на кафедрі клінічної фармації // Мед. освіта. – 2009.- № 1. – С.31 – 33.

 • Цяпа Ю.М., Кліщ І.М., Гаріян М.П. Мандзій З.П., Марків І.М. та ін. Наш досвід викладання клінічної фармації іноземним студентам // Мед. освіта. – 2009.- № 3. – С.55 – 56.

 • Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М.,Мандзій З.П., Цяпа Ю.М. Організація контролю знань на кафедрі клінічної фармації // Медична освіта. – 2007. - №4. – С.40-43.

 • Кліщ І.М., Марків І.М., Гаріян М.П.,Тюріна В.Ф. Досвід організації самостійної роботи на курсі клінічної фармації і фармакотерапії // Мед. освіта. – 2006.- № 4. – С.61 – 63.

 • Сміян С.І., Барладин О.Р., Грималюк Н.В., Зарудна О.І., Лозіна Л.Б., Луб’янська З.А., Марків І.М. та ін. Місце препаратів кальцію в профілактиці остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб // Українські медичні вісті. – 2003. – Т.5. - №1. – С.216.

 • Бакалюк О.Й., Сміян С.І., Дем’яненко В.В., Грималюк Н.В., Насалик Б.Г., Марків І.М. та ін. Первинна профілактика неінфекційних захворювань внутрішніх органів: сучасний стан проблеми, шляхи вирішення // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2003. - №2. - С.58-62.

 • Марків І.М. та інші. Патогенетичне лікування виразкової хвороби шлунку і 12-палої кишки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2000. - Вип.3. – С. 128-131.

 • Швед М.І., Марків І.М, Жура І.І., Паламар Т.О. Клінічні особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з довготривалим перебігом // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 1999. – Вип.4. - С.191.

 • Марків І.М., Зелінська С.І., Жура І.І., Марків А.В. Патогенетичне лікування виразкової хвороби шлунка i дванадцятипалої кишки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 1998. - Вип. 3. - С. 128-131.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Марків І.М., Лучанко П.І. Вплив електромагнітного випромінювання надвисокої частоти на перебіг виразкової хвороби, асоційо­ваної з гелікобактер пілорі // Лік. справа. - 1994. - № 1. -С. 85-87.

 • Маркив И.М., Маркив А.В. Показатели иммунологической реактивности при язвенной болезни две­надцатиперстной кишки и ее регуляция спленином // Иммунология и аллергия. – 1991. - Вып. 25. - С. 68-70.

 • Епишин А.В., Маркив И.М. Показатели гуморального иммунитета и неспецифической резистентности при язвенной болезни двенадцати­перстной кишки // Здравоохр. Казахстана. - 1989. - №12. - С.50.

 • Епишин А.В., Маркив И.М. Состояние иммунитета у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки // Врачебное дело. -1988. -№9.-С. 13-16.

 • Епишин А.В., Стародуб Е.М., Маркив И.М. Иммуноморфологические исследования при язвенной болезни двенадца­типерстной кишки // Иммунология и аллергия. - 1987. - Вып. 21.- С. 73-75.

 • Епишин А.В., Маркив И.М. Иммунные изменения при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // Здравоохр. Туркмении. -1987. - №9.- С. 13-15.

 • Стародуб Е.М., Герасимец М.Т., Маркив И.М., Заблоцкая А.А. Применение андекалина в комплексном лечении больных язвенной болезнью и хроническим гастродуоденитом // Врачебное дело. - 1986. -№ 3. - С. 57-59.

 • Стародуб Е.М., Жуковский М.Н., Шуст З.И., Маркив И.М. Применение оксиферрискорбона натрия, лидокаина и лечебных зндоскопий при язвенной болезни // Врачебное дело. - 1984. -№9.-С. 11-13.

 • Стеценко Г.С., Кухар В.П., Маркив И.М., Бойчук Л.И. "Острый живот" при инфаркте миокарда // Врачебное дело. - 1982. -№ 5. - С. 43-46.