MERETSKA IRYNA VOLODYMYRIVNA

 • Мерецький В.М., Мерецька І.В. Застосування новітніх пероральних антикоагулянтів у лікуванні та профілактиці тромбоемболічних ускладнень. Клінічна хірургія. 2019. Т. 86, № 6. С. 73-76. DOI: 10.26779/2522-1396.2019.06.73
 • Лазарчук Т. Б., Самогальська О. Є., Мерецька І. В. Роль післядипломного навчання в профілактиці синдрому емоційного вигорання у лікарів первинної ланки. Медична освіта. 2019. № 2. С. 148-151.
 • Meretskyi V, Meretska I, Pertsovych V. Direct factor Xa inhibitor in the prevention of thromboembolism. Health Prob Civil. 2018;12(4):247-54.
 • Мерецький В.М. Місце клінічної фармакології у сучасній медицині / В.М. Мерецький, І.В. Мерецька //Український журнал медицини, біології та спорту. - 2018. - Т. 3, № 3(12). - С. 221-223.
 • Meretskyi V., Meretska I., Kulyanda O., Kamtoh G. Direct renin inhibitors in arterial hypertension treatment // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – 2017. – Vol 25 No 6. – P. 146-154.
 • Korda M. Immunological distress in experimental cranial trauma combined with insulin dependent diabetes (experimental study) / M. Korda, V. Meretskyi , I. Meretska // Georgian Medical News. – 2017. – 2 (263). – P. 111-118.
 • Мерецький В. М. Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі / В. М. Мерецький, В. М. Перцович, І. В. Мерецька // Клінічна хірургія. - 2016. - № 5. - С. 66-68.
 • Лазарчук Т.Б. Оцінка ефективності превентивних заходів у хворих, які перенесли гострий панкреатит / Т.Б. Лазарчук, О. Є. Самогальська, І. В. Мерецька //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 2. – С. 123
 • Самогальська О.Є. Особливості перебігу печінкової патології у хворих з метаболічним синдромом /О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник, І.М. Марків, В.Ф. Тюріна, М.П. Гаріян, І.В. Мерецька //Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 173-174
 • Мерецька І.В. Сучасні аспекти організації викладання клінічної фармації студентам фармацевтичного факультету / Медична освіта. – 2012. - № 4. – С. 105-107.
 • Ефективність лікування цирозу печінки із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, Н.М. Олійник, І.В. Мерецька // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 2. – С. 92-94
 • Самогальська О.Є. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз печінки /О.Є. Самогальська, Т.Б. Лазарчук, Н.М. Олійник, І.В. Мерецька, О.В. Баб’як //Вісник наукових досліджень.- № 2(59).- 2012.- С.29-31.
 • Мерецька І.В. Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на стан імунного статусу при цукровому діабеті / І.В. Мерецька // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. - Т. 15, № 4(60). – С. 251-253.
 • Мерецька І.В. Дослідження гіпоглікемічних та гіполіпідемічних властивостей нового рослинного збору при цукровому діабеті / І.В. Мерецька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С. 93-95.
 • Мерецька І.В. Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на динаміку показників цитокінового статусу при цукровому діабеті / І.В. Мерецька // Медична хімія. – 2012. – Т.14, № 4. – С. 101-103.