MERETSKA IRYNA VOLODYMYRIVNA

 • Мерецький В.М., Мерецька І.В. Застосування новітніх пероральних антикоагулянтів у лікуванні та профілактиці тромбоемболічних ускладнень // Клінічна хірургія. - 2019. - Т. 86, № 6. - С. 73-76.

 • Лазарчук Т. Б., Самогальська О. Є., Мерецька І. В. Роль післядипломного навчання в профілактиці синдрому емоційного вигорання у лікарів первинної ланки // Медична освіта. - 2019. - № 2. - С. 148-151.

 • Meretskyi V, Meretska I, Pertsovych V. Direct factor Xa inhibitor in the prevention of thromboembolism // Health Prob Civil. - 2018. - № 12(4). - P. 247-54.

 • Мерецький В.М., Мерецька І.В. Місце клінічної фармакології у сучасній медицині //Український журнал медицини, біології та спорту. - 2018. - Т. 3, № 3(12). - С. 221-223.

 • Meretskyi V., Meretska I., Kulyanda O., Kamtoh G. Direct renin inhibitors in arterial hypertension treatment // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – 2017. – Vol 25 No 6. – P. 146-154.

 • Korda M., Meretskyi V., Meretska I. Immunological distress in experimental cranial trauma combined with insulin dependent diabetes (experimental study) // Georgian Medical News. – 2017. – № 2 (263). – P. 111-118.

 • Мерецький В. М., Мерецька І.В. Аналіз морфологічних змін серця та печінки при експериментальній черепно–мозковій травмі // Клінічна хірургія. - 2016. - № 5. - С. 66-68.

 • Лазарчук Т.Б., Самогальська О.Є., Мерецька І.В. Оцінка ефективності превентивних заходів у хворих, які перенесли гострий панкреатит //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2016. - № 2. – С. 123

 • Самогальська О.Є., Олійник Н.М., Марків І.М., Тюріна В.Ф., Гаріян М.П., Мерецька І.В. Особливості перебігу печінкової патології у хворих з метаболічним синдромом //Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 173-174

 • Мерецька І.В. Сучасні аспекти організації викладання клінічної фармації студентам фармацевтичного факультету // Медична освіта. – 2012. - № 4. – С. 105-107.

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М., Мерецька І.В. Ефективність лікування цирозу печінки із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 2. – С. 92-94

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М., Мерецька І.В., Баб’як О.В. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз печінки //Вісник наукових досліджень.- № 2(59).- 2012.- С.29-31.

 • Мерецька І.В. Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на стан імунного статусу при цукровому діабеті // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. - Т. 15, № 4(60). – С. 251-253.

 • Мерецька І.В. Дослідження гіпоглікемічних та гіполіпідемічних властивостей нового рослинного збору при цукровому діабеті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – № 2(17). – С. 93-95.

 • Мерецька І.В. Вплив нового гіпоглікемічного рослинного збору на динаміку показників цитокінового статусу при цукровому діабеті // Медична хімія. – 2012. – Т.14, № 4. – С. 101-103.