SAMOHALSKA OLENA YEVHENIVNA

 • Самогальська О.Є., Шманько О.В., Мандзій З.П., Тюріна В.Ф., Дзюба Л.Г. Особливості фармацевтичної опіки під час пандемії COVID-19 //Фармацевтичний часопис. - 2022. - №1. - С. 83-89.

 • Самогальська О. Є., Мандзій З. П. Профілактика та лікування токсичного гепатиту й ендогенної інтоксикації у хворих із лімфопроліферативними захворюваннями //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2021. - №2. - С. 127-133.

 • Боровська О. І., Стечишин І. П., Самогальська О. Є., Тюріна В. Ф. Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію //Вісник медичних і біологічних досліджень.- 2020. - №2. - С. 15-19

 • Самогальська О. Є., Шманько О. В., Лобанець Н. В. Особливості перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним панкреатитом//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. - №3. - С. 129-132

 • Samohalska O., Tyurina V., Mandziy Z., Shmanko O. An Analysis of the use of Tiocetam in Hepatic Encephalopathy // Asian Journal of Pharmaceutics. - Oct-Dec 2019. - 13 (4). - S.295-299

 • Лазарчук Т.Б., Самогальська О.Є., Мерецька І.В. Роль післядипломного навчання в профілактиці синдрому емоційного вигорання у лікарів первинної ланки//Медична освіта. - 2019. - № 2. - С. 148-151

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П. Використання комбінованого гепатопротектора “лесфаль віт” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями //Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 4. - С. 33-37

 • Samohalska O., Lazarchuk T., Shmanko O. Analysis of Combined Treatment with Azathioprine and Thiotriazoline on the Course of Chronic Liver Disease in Male Rats// Asian Journal of Pharmaceutics - Jan-Mar 2018 (Supp.l) - Vol 12, No 01 (2018) - S166-169

 • Samohalska O., Kornaga S., Mandziy Z., Boiko T., Radetska L. Evaluation of efficiency of imiglucerase (cerezyme) in the treatment of gaucher disease (case reports and review of the literature) //Georgian Medical News - 2018. - №2(275). – Р. 69-73

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Корнага С.І., Радецька Л.В., Бойко Т.В., Каплун В.А. Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту у пацієнтів з гемобластозами//Вісник наукових досліджень. – 2017. - №3. – С. 30-34

 • Logoyda Lilia, Korobko Dmytro, Samohalska Olena, Berdey Ihor, Kuchmerovska Tamara Development of Methodology for Identification of Captopril in Medicines//Asian Journal of Pharmaceutics. - Jul-Sep. 2016. - 10(3). - p.169.

 • Лазарчук Т.Б., Самогальська О.Є., Мерецька І. В. Оцінка ефективності превентивних заходів у хворих, які перенесли гострий панкреатит // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2016. - № 2. – С. 123

 • Самогальська О.Є., Мерецький В.М., Баб’як О.В. Особливості перебігу поєднаної алкогольної та неалкогольної жирової хвороби печінки //Гепатологія. – 2015. – № 1. – С. 57-63

 • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В., Сидорівський А.М., Куліковський Л.Л. Клініко-гемодинамічні аспекти алкогольного цирозу печінки //Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 2 (82). – С. 37-41

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В. Етіопатогенетична порівняльна характеристика субкомпенсованого цирозу печінки //Вісник проблем біології і медицини – 2013. – Вип. 3, Том 1 (102). – С. 196-199

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В., Вітрук І.М. Прогнозування ефективності терапії алкогольного цирозу печінки //Гастроентерологія: Збірник наукових статей – 2013. – № 3 (49). – С. 82-87

 • Тюріна В.Ф., Самогальська О.Є., Марків, Гаріян М.П. Раціональне застосування антибактеріальних засобів у багатопрофільному стаціонарі //Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 175-176

 • Криськів О.І., Бабінець Н.І. Ярема Н.І., Самогальська О.Є. Формування деонтологічних аспектів професійного спілкування у лікарів-інтернів і субординаторів //Медична освіта. - 2012. - № 3. - С. 34-37

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М., Мерецька І.В. Ефективність лікування цирозу печінки із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 2. – С. 92-94

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М Антагоністи ангіотензинових рецепторів ІІ у комплексній терапії цирозу печінки в осіб з надлишковою вагою //Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник – Дніпропетровськ: Журфонд, 2012. –Випуск 46. – С. 387-393

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М, Мерецька І.В., Баб’як О.В. Аналіз показників фіброзування печінки у хворих на субкомпенсований цироз печінки //Вісник наукових досліджень.- № 2(59).- 2012.- С.29-31.

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Баб’як О.В.. Особливості перебігу цирозу печінки залежно від індексу маси //Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник – Дніпропетровськ: Журфонд, 2011. –Випуск 45. – С. 247-252

 • Самогальська О.Є., Баб’як О.В. Особливості цитокінового профілю при цирозі печінки у хворих з різним індексом маси тіла //Галицький лікарський вісник. – 2011. – № 2. – С. 110-112

 • Самогальська О.Є. Баб’як О.В. Аналіз ефективності антралю при лікуванні алкогольного цирозу печінки //Сучасна гастроентерологія. – 2011. – № 4 (60). – С. 135-139

 • Самогальська О. Є., Лобанець Н.В. Визначення незалежних предикторів смертності при алкогольних цирозах печінки на основі багатофакторного аналізу//Вестник Клуба панкреатологов. - 2011. - № 1(10). – С. 57-59

 • Лобанець Н. В., Самогальська О.Є., Шостак Л.І. та ін. Роль ендогенної інтоксикації у прогресуванні портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки// Проблеми екології та медицини.– 2010. - № 5-6. – С. 16-20

 • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В. Прогнозування смертності при алкогольних цирозах печінки // Експериментальна та клінічна патологія.– 2010. - № 3. – С. 87-90

 • Самогальська О.Є. Оптимізація лікування хворих на цироз печінки невірусного генезу //Запорожский медицинский журнал. - 2010. – Том 12. - № 5. – С. 66-68

 • Самогальська О.Є., Лобанець Н.В. Вплив лізиноприлу на прояви портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки //Світ медицини та біології. – 2010. - № 2. – С. 151-154

 • Гребеник М.В., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Масик О.М. Сучасні підходи до організації навчального процесу на кафедрі терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти (ФПО) //Медична освіта. - 2010. - №1. - С.68-71.

 • Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М. Клініко-біохімічні особливості перебігу хронічних захворювань печінки на фоні метаболічного синдрому //Вісник наукових досліджень.- №4(57).- 2010.- С.12-15.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Лобанець Н.В. Окремі аспекти патогенетичної терапії алкогольно-вірусного субкомпенсованого цирозу печінки //Кримський терапевтичний журнал №2 (13).- 2009.- С.66-69.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження //Сучасна гастроентерологія.-№2 (46).-2009.-С.18-21.

 • Самогальська О.Є. Ефективність препарату «Антраль» при неалкогольній жировій хворобі печінки //Сучасна гастроентерологія.-№ 5 (49).-2009.-С.85-88

 • Самогальська О.Є. Алкогольна хвороба печінки: власне спостереження. Можливості діагностики та підходи до лікування //Новости медицины и фармации. – 2009. - № 279. – С. 45-48

 • Самогальська О.Є., Карпенко Н.В. Цироз печінки: сучасний стан проблеми //Сімейна медицина. – 2009. – № 2. – С.6-7

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Клініко-біохімічні аспекти субкомпенсованого цирозу печінки алкогольного походження //Сучасна гастроентерологія.-№2 (46).-2009.-С.18-21.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Клініко-імунологічні аспекти алкогольного та вірусно-алкогольного цирозу печінки //Сучасна гастроентерологія.-№ 6 (44).- 2008.- С.27-31

 • Грищук Л.А., Господарський І.Я., Самогальська О.Є., Ярема Н.І., Білик С.О., Грищук О.Л., Кравченюк Є.А. Лікування остеопенічного синдрому у хворих зі специфічним ураженням легень // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 3. – С. 41-44

 • Самогальська О.Є., Карпенко Н.В. Порівняльний аналіз поширеності та особливості перебігу цирозу печінки серед чоловіків та жінок //Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 2. – С.19-20

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Олійник Н.М. Особливості перебігу цирозу печінки при метаболічному синдромі // Сучасна гастороентерологія. –– 2008. - № 5 (43). – С. 57 – 60.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М., Криськів О.І., Карпенко Н.В. Маркери прогресування алкогольної хвороби печінки //Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник.–Дніпропетровськ: Журфонд, 2008.–Випуск 40. - С.101-105.

 • Бабінець Л.С., Гощинський В.Б., Самогальська О.Є., Криськів О.І. Формування практичних навичок щодо роботи з "медичною картою амбулаторного хворого" при підготовці субординаторів та інтернів на кафедрах сімейної медицини //Архів клінічної медицини.- № 1(13).-2008.- С. 75-76.

 • Самогальська О.Є., Стародуб Є.М., Масик О.М., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є., Криськів О.І., Ярема Н.І., Бабінець Л.С. Ефективність запровадження принципів доказової медицини на факультеті післядипломної освіти //Медична освіта.- № 1.- 2008.- С. 24-26.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є., Криськів О.І., Бабінець Л.С. Оптимізація лікування хворих на декомпенсований цироз печінки вірусної етіології //Вісник Вінницького національного медичного університету.- № 12 (1).- 2008.- С.140-142.

 • Стародуб Є.М., Масик О.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є. Впровадження принципів доказової медицини на факультеті післядипломної освіти //Медична освіта. – 2006. - № 1. - С.64-67.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Використання антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки // Новости медицины и фармации. - №226. - 2007. – С.13.

 • Самогальська О.Є. Ефективність використання комбінованих ноотропних препаратів у лікуванні печінкової енцефалопатії//Новости медицины и фармации. – 2007 - № 17 (224). – С.16-17

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М. Ефективність різних доз тіотриазоліну при декомпенсованому цирозі печінки вірусної етіології//Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник. - Випуск 39. - Днепропетровськ: Журфонд, 2007. - С.380-385

 • Самогальська О.Є. Підвищення ефективності лікування печінкової енцефалопатії //Здоров”я України.- 2006. - № 4(137). – С.45

 • Самогальська О.Є. Фіброзувальні процеси при цирозах печінки //Ліки України.-2006.-№ 11.- С. 57-61

 • Стародуб Є.М., Масик О.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б. Особливості цитокінового профілю при цирозі печінки// Вісник наукових досліджень.-2006. - С.29-31

 • Самогальська О.Є. Ефективність використання препарату тіоцетам при печінковій енцефалопатії // Міжнародний неврологічний журнал.-2006.-№ 3(7).- С 49-54

 • Самогальська О.Є. Дослідження ефективності різних доз тіотриазоліну при хронічних дифузних захворюваннях печінки // Сучасна гастроентерологія. – 2006. - № 2(28). - С. 34-39.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Олійник Н.М. Ефективність тіоцетаму в лікуванні печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки//Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник. - Випуск 37. – Днепропетровськ: Журфонд, 2006-С.568-572

 • Самогальська О.Є. Підвищення ефективності лікування печінкової енцефалопатії //Здоров”я України.- 2006. - № 4(137). – С.45

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мазур І.А., Волошин М.А., Грошовий Т.А. Азатіоприн і тіотриазолін в комплексній терапії цироза печінки // Запорожский медицинский журнал. – 2006. - № 1(34). – С. 33-36

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є. Особливості медикаментозної терапії при хронічних дифузних захворюваннях печінки, що супроводжуються синдромом холестазу та змінами мінеральної щільності кісткової тканини // Сучасна гастроентерологія. – 2005. - № 3(23). - С. 19-23.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є. Корекція ендотоксикозу, про- та антиоксидантного дисбалансу у хворих на цироз печінки //Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник. – Випуск 35. - Днепропетровськ: Журфонд, 2005. - С.323-327

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Про доцідьність і ефективність застосування урсодезоксихолевої кислоти в комплексному лікуванні хронічних дифузних захворювань печінки // Здоров”я України.-№ 13-14(122-123).-2005.-С.21

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Ярема Н.І., Рудик Б.І., Звешхановський Ф.А., Мартинюк Л.П., Шостак С.Є. Про підготовку та перспективи укомплектування сімейними лікарями лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості області випускниками Тернопільського медичного університету //Медична освіта. – 2005. - № 3-4. - С.26-29.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Мартинюк Л.П., Ярема Н.І., Шостак С.Є., Дуць Р.П. Використання комп”ютерних технологій при підготовці сімейних лікарів в інтернатурі //Сімейна медицина. – 2004. - № 3. – С. 145

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Волошин М.А., Кучеренко Л.І., Лазарчук Т.Б., Шостак С.Є. Патогенетичне обґрунтування комплексної терапії цирозу печінки препаратами з антиоксидантними властивостями //Запорожский медицинский журнал. – 2005. - № 1(28). – С. 84-86

 • Стародуб Є.М., Лазарчук Т.Б., Складанюк Л.І. Ферментозамісна терапія солізимом у комплексному лікуванні виразкової хвороби // Нова медицина. – 2004. - № 5(16). - С. 72-74.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки //Медицина світу. – 2004. - Додаток 4. - С.21-24

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки //Здоров’я України. – 2004. - № 5(90). - С. 36.

 • Самогальська О.Є. Вплив тіатріазоліну на перебіг алкогольної хвороби печінки// Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. - Випуск Х. – Запоріжжя, 2004.- С. 76-79

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мельник І.І., Лазарчук Т.Б. Тіотріазолін в комплексній терапії цирозів печінки // Ліки України. - 2003.- №10. - С. 42-45

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Особливості структури посібника для післядипломної підготовки лікарів-терапевтів //Медична освіта. – 2003. - № 2. – С.189-190

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки // Сучасна гастроентерологія. – 2003. - № 2(12). - С. 54-56.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є.. Механізми формування алкогольної хвороби печінки і її прогностичні критерії //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2003.-№1.-С.68-70.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мельник І.І., Лазарчук Т.Б. Тіотріазолін в комплексній терапії цирозів печінки // Ліки України. - 2003.- №10. - С.41-42

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Особливості структури посібника для післядипломної підготовки лікарів-терапевтів //Медична освіта. – 2003. - № 2. – С.189-190

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Застосування антиоксидантів у лікуванні хронічних захворювань печінки // Сучасна гастроентерологія. – 2003. - № 2(12). - С. 54-56.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Механізми формування алкогольної хвороби печінки і її прогностичні критерії //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2003.-№1.-С.68-70.

 • Самогальська О.Є. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цироз печінки // Проблеми остеології.-2002.-№2-3.-С.118-121

 • Самогальська О.Є. Стан кісткової тканини у хворих з патологією печінки // Екпериментальна і клінічна медицина.-2002. - №1.-С.88-90

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Мельник І.І., Лазарчук Т.Б. Тіотріазолін в комплексній терапії цирозів печінки // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. Збірник наукових статей. - Випуск VIII. – Запоріжжя, 2002.- С. 206-210

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Я., Мельник І.І., Журбенко Н.В., Шустер В.Ю., Королюк О.М. Мінеральна щільність кісткової тканини у пацієнтів з хронічними захворюваннями печінки // Сучасна гастроентерологія.-№ 2.-2002.-С.104

 • Самогальська О.Є. Стадалакс – ефективний засіб для лікування хворих із хронічними закрепами // Ліки України. – 2002.- № 4.- С.31-32

 • Starodub Ye., Samogalska O., Lasarchuk T., Pankiv I. Electrolytic solution of silver in the complex therapy of the ulcer disease// 9th United European Gastroenterology Week. - Vol. 49 (Suppl. III). - November 2001. - P. 72-74

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Чорна Л.М. Особливості діагностики хронічних вірусних гепатитів // Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи и их исходы.- Киев, 2001.- №3. - С.228-230.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Чорна Л.М. Комплексна терапія алкогольних уражень печінки //Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник.-Дніпропетровськ,2000.-Випуск 30.-С.459-463.

 • Стародуб Є.М., Зоря А.В., Самогальська О.Є., Паньків І.Б., Шостак С.Є., Усинська О.С. Стан імунітету у хворих з пептичною виразкою// Український терапевтичний журнал. - 2001.- № 3.- С.34-37

 • Стародуб Є.М., Лазарчук Т.Б., Чорна Л.М.. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих з патологією органів травлення//Вісник наукових дослід-жень.-2001.-№1.-С.35-36.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., УсинськаО.С. Сучасні підходи до консервативної терапії хронічног панкреатиту//Сучасна гаст-роентерологія.-2001.-№1(3).-С.49-51.

 • Стародуб Є.М., Усинська О.С., Самогальська О.Є. Озонотерапія – перспективи використання в гастроентерології // Сучасна гастроентерологія. – 2001. - №2. – С.11-13

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Сучасні аспекти лікування цирозів печінки// Ваше здоров”я. – 2001. – №15(589). - С.13

 • Starodub E., Zorya A., Shostac S., Samogalska O., Smachylo I. Immunity and lipid peroxdation in peptic ulcer//International jounal of medical microbiology.-2001.-vol.291, suppl.31.-P. 160.

 • Зоря А.В., Боднар Я.Я., Самогальська О.Є., Боднар Л.П., Дуць Р.П. Морфологічна і клініко-імунологічна характеристика комплексної терапії хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки //Рос. морфологические ведомости.-2000.-№1-2.-С.273-275.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Лазарчук Т.Б., Чорна Л.М. Комплексна терапія алкогольних уражень печінки //Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник.-Дніпропетровськ,2000.-Випуск 30.-С.459-463.

 • Starodub E.M., Samogalska O.E., Zoria A.V., Pankiv I.B., Komorovsky R.R. Manegement of chronik colitis in patients with peptic ulcer// New Concepts on Etiopathogenesis and Treatment of infllamatory Bowel Diseases. - 1999.- №2. - C. 72.

 • Стародуб Є.М., Журбенко Н.В., Зоря А.В., Самогальська О.Є., Мельник І.І. Особливості викладання терапії на факультеті післядипломної освіти //Медична освіта.- 1999.- № 4.- С. 59-62.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є. Нові підходи до етіології, патогенезу, діагностики і лікування виразкової хвороби та гастриту типу В // Вісник проблем медичної реабілітації і фізіотерапії. - № 1.– Вінниця, 1996. – С. 116-117

 • Starodub E., Diytchan L., Samogalska O., Shostak S., Starodub M., Diyachan L., Martinuk L. Electro-magnetic Irradiation of ultra High Frequensy in combaind treatment of Pyelonephritis//The annual Review of Researsh on bological effects of electric and magnetic fields. - 1994.- №3. - P.85-86.

 • Starodub E., Gavryluk M., Samogalska O., Starodub M., Мarkiv I. Genetik substantiation of Specific Therapy in Duodenal Ulcer associated with Helicjbacter Pylori //The American Journal of Gastroenterology.-Vol. 89.-1994.-P.1331.

 • Starodub E., Samogalska J. Gavryluk M., Starodub M., Markiv I. Changes of immune status and lipid peroxidation processes in HP-positive patients with duodenal //Pathogenesis and host response in HP infection. - 1994.- № 5. - P.161.

 • Стародуб Є.М.,Самогальська О.Є. Виразкова хвороба: сучасні погляди на етіологію, патогенез, діагностику та лікування //Медична газета України.-1994.-№ 43.-С. 1,8.

 • Стародуб Є.М., Самогальська О.Є., Марків І.М., Лучанко П.І. Вплив електромагнітного випромінювання надвисокої частоти на перебіг виразкової хвороби, асоційованої хелікобактерпілорі //Лікувальна справа. - 1994. - № 1. - С.85-87.