SHMANKO OLEH VOLODYMYROVYCH

 • Самогальська О.Є., Шманько О.В., Мандзій З.П., Тюріна В.Ф., Дзюба Л.Г. Особливості фармацевтичної опіки під час пандемії COVID-19 //Фармацевтичний часопис. - 2022. - №1. - С. 83-89.

 • Shmanko O.V., Samohalska O.Y., Tyurina V.F., Mandziy Z.P. An analysis of the use of tiocetam in hepatic encephalopathy // Asian Journal of Pharmaceutics. - 2019. - Vol. 13(4). - P. 295-299.

 • Шманько О. В., Самогальська О. Є., Лобанець Н. В. Особливості перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з хронічним панкреатитом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. - №3. - С. 129-132.

 • Samohalska O.Y., Lazarchuk T.B., Shmanko O.V. Analysis of combined treatment with azathioprine and thiotriazoline on the course of chronic liver disease in male rats // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 12(1). – P. S166-S169.

 • Шманько О.В. Ефективність фіксованих комбінацій лізиноприлу з мельдонієм та еналаприлу з нітрендипіном у хворих на артеріальну гіпертензію з когнітивними розладами // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5(10). – P. 327-339.

 • Шманько О.В. Порівняльна оцінка впливу пірацетаму та мельдонію на когнітивні розлади у хворих на артеріальну гіпертензію // Ліки України Плюс. – 2015. - №4(25). – С. 57-60.

 • Шманько О.В. Вплив структурно-функціонального стану серця на розвиток когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №2,3(23). – С. 157-162.

 • Шманько О.В. Когнітивні функції у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від стану згортальної системи крові та функції нирок // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5(9). – P. 714-725.

 • Шманько О.В. Роль дисліпідемії в розвитку когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію // Кардиология: от науки к практике. – 2015. - №3(16). – С. 96-104.

 • Шманько О. В., Генсьорський О.Є., Шманько В.В., Голик О.Р. Клінічна ефективність комбінації еналаприлу та нітрендипіну у хворих на артеріальну гіпертензію // Кардиология: от науки к практике. - 2014. - №3(10). – С. 13-19.

 • Шманько О.В., Швед М.І. Стан когнітивних функцій у хворих на артеріальну гіпертензію // Вісник наукових досліджень. – 2014. - №2(75). – С. 49-52.

 • Шманько О.В., Русин Б.Р., Шманько В.В. Клінічна ефективність і безпека застосування етапної терапії у пацієнтів із хронічним суглобовим синдромом при остеоартрозі та ревматоїдному артриті // Ліки України Плюс. – 2012. - № 3. – С. 41-43.

 • Шманько О.В., Мерецька І.В., Шманько В.В. Клінічна ефективність замісної ферментної терапії у хворих на хронічний панкреатит // Вісник наукових досліджень. - 2010. - № 4. - С. 41-42.

 • Шманько О.В.,. Шманько В.В, Лазарчук Ю.В. Сучасні погляди на застосування противірусних засобів для профілактики та лікування гострих респіраторних інфекцій // Мистецтво лікування. – 2009. - № 10. - С. 78-81.