TYURINA VALENTINA FEDORIVNA

 • О. І. Боровська, І. П. Стечишин, О. Є. Самогальська, В. Ф. Тюріна Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію / Вісник медичних і біологічних досліджень.- 2020. - № 2. - С. 15-19

 • Samohalska O. An Analysis of the use of Tiocetam in Hepatic Encephalopathy /Olena Samohalska, Valentina Tyurina, Zoya Mandziy, Oleh Shmanko// Asian Journal of Pharmaceutics. Oct-Dec 2019. 13 (4). S.295-299

 • O. Ye. Samogalska, Z. P. Mandzii, H. H. Kmita, I. M. Markiv, V. F. Tyurina, L. V. Radetska, L. T. Kramar, A. V. Khomitska, R. Y. Vybyrana, L. M. Skakun Використання комбінованого гепатопротектора “лесфаль віт” для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями. Вісник наукових досліджень. 2018. № 4 С 33-37

 • Самогальська О.Є., Марків І.М., Тюріна В.Ф. Гастропатії як коморбідна патологія у терапевтичних хворих // Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С.77 – 78.

 • Раціональне застосування антибактеріальних засобів у багатопрофільному стаціонарі /В.Ф. Тюріна, О.Є. Самогальська, Марків, М.П. Гаріян //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. - № 1 (13). – С. 175-176.

 • Особливості перебігу печінкової патології у хворих з метаболічним синдромом /О.Є. Самогальська, Н.М. Олійник, І.М. Марків, В.Ф. Тюріна, М.П. Гаріян, І.В. Мерецька - науково-практичний журнал // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. “ №1 (18 ) 2013р.173-174.

 • Тюріна В. Ф., Андрейчин С. М., Самогальська О.Є. Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів // Газета „ Медична академія” 10 листопада 2012р. №21 (326) с.5.

 • Горішна Н.І., Кліщ І.М., Марків І.М., Тюріна В.Ф. Клініко – економічний аналіз загальної вартості стаціонарного лікування жовчокам’яної хвороби // Фармацевтичний часопис. - 2012. - №1. – С. 130 – 134.

 • Тюріна В. Ф, Кліщ І. М., Марків І.М. /Викладання клінічної фармації студентам фармацевтичного факультету. // -Медична освіта, № 1 - 2011 - 74-77 с.

 • Тюріна В. Ф., Андрейчин С. М., Самогальська О.Є. Діагностика та лікування захворювань внутрішніх органів // Газета „ Медична академія” 28 жовтня 2010р. №20 (277) с.5.

 • Мандзій З.П., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф Цяпа Ю.М. , Гаріян М.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Мерецька І. В. Модульний підхід до викладання клінічної фармації в умовах кредитно –модульної технології навчання // --Медична освіта, № 4 2010 – 80-82 с.

 • Цяпа Ю.М. Кліщ І. М., Тюріна В. Ф, Гарі “ян М.П., Мандзій З.П., Марків І.М., Лихацька В.О. Наш досвід викладання клінічної фармації іноземним студентам // Медична освіта, №3 2009 - 55-56с.

 • Соколова Л.В., Кліщ І. М., Тюріна В. Ф., Марків І.М., Цяпа Ю. М., Мандзій З.П. Організація виробничої практики з фармацевтичної інформації та фармацевтичної опіки на кафедрі клінічної фармації //Медична освіта №1 2009.31-33 с.

 • М.В. Лелека, В.Ф.Тюріна, Н.П.Свистун. Аналіз фармацевтичного ринку лікарських засобів, які використовуються при синдромі хронічної втоми //Фармацевтичний часопис 2008.- №3.- 23-27.

 • С. І. Шкробот., В. В. Шкробот, О. П. Венгер, Я. М. Несторович, Л.Т. Сновида, О.Є. Смашна, Г.Ф., Корнієнко, В. Ф. Тюріна. Ауто агресивна поведінка у хворих на психічні розлади.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. №1 2008 .- с 93-96.

 • Тюрина В. Ф., Тюрин П. А. Контактная корекция зрения //Око. -2008-№41(3) 52-54с .

 • Тюрина В.Ф., Тюрин П. А. Контактная корекция зрения //Око. -2008-№40 (2) 62-63с.

 • Тюрина В.Ф., Тюрин П. А. Применение глюкокортикостероидов в офтальмологии //Око. -2008.-№39(1)52-54с.

 • Кліщ І. М., Тюріна В. Ф Викладання клінічної фармації студентам фармацевтичного факультету//Медична освіта №1 2008 28-31с.